8211151
Přihlášení

Sobáčovský rybník

Tipy na výlety

Bouzov


Státní hrad Bouzov  vzdálený od Litovle asi 15 km je jeden z nejkrásnějších hradů na Moravě. Původně byl postaven v gotickém slohu, na přelomu 19. a 20. stol. prošel rekonstrukcí ve stylu romantické gotiky. Filmové tvůrce přitahuje tento kraj k natáčení filmů a pohádek (Kopretiny pro zámeckou paní, O princezně Jasněnce, Princezna Fantaghiro) nejen díky dominantě hradu, ale též díky nádherné přírodě. Hrad Bouzov byl prohlášen národní kulturní památkou. V Galerii v podhradí si můžete prohlédnout největšího trojského dřevěného koně v ČR, konají se zde tématické programy a soutěže.

bouzov
 


Loštice - Muzeum tvarůžků a podniková prodejna


V místě původní výrobny tvarůžků bylo otevřeno v létě r. 1994 Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W. Část exponátů je vlastní, část je dlouhodobě zapůjčena z Vlastivědného muzea v Olomouci. Ve sklepě, kde začíná muzejní expozice, je dokumentováno mletí a lisování tvarohu, v dalších podlažích pak vlastní výroba, ale také výrobci a jejich osudy. V muzeu je řada původních a jedinečných dokladů o výrobě tvarůžků.

lostice


Náměšť na Hané


Malebný zámek v Náměšti na Hané  leží na pomezí Drahanské vrchoviny v úrodné oblasti Hané asi 10 km od Litovle. Kromě jedinečných sbírek míšeňského porcelánu a nábytku různých historických slohů jsou zde vystaveny také slavnostní kočáry olomouckých biskupů a arcibiskupů.,
v němž je umístěna sbírka kočárů.

namest


Úsov


Hrad a zámek Úsov postavený v polovině 13. století prošel několika přestavbami a úpravami. Poslední prováděli Lichtenštejnové, kterým patřil zámek od 17. století až do roku 1945. Základ dnešní muzeální expozice v zámeckých interiérech tvoří sbírky trofejí z loveckých výprav Liechtenštejnů do Afriky a Asie, a také těch, které byly získány v Evropě.

  • pozůstatky židovského města - 35 domů se synagógou a židovský hřbitov s asi 1000 dochovanými náhrobky 

usov


Sovinec


Zřícenina hradu Slovinec je od Litovle vzdálena asi 25 km. Návštěvníkům hradu jsou zpřístupněna 1-3. a 7. nádvoří a dále tzv. Horní hrad (nejstarší část hradu) s vyhlídkovou věží s výhledem do překrásné krajiny sovineckého přírodního parku. V bývalých konírnách jsou instalovány expozice o historii hradu a lesnické školy na Sovinci. Sídlí zde ošetřovatelská stanice dravých ptáků. Na Sovinci se konají jarmarky a různé slavnosti.

sovinec


Nové Zámky


V loveckém zámku Lichtenštejnů z pol. 17. stol. dnes sídlí ústav sociální péče. V okolních lesích se nacházejí kamenné stavbičky lichtenštejnského panství jako besídka Chrám přátelství v antickém stylu či obelisk Komín

novezamky


Chudobín


Empírový zámek z roku 1847 obklopuje renesanční podzámčí a krásný park. Objekt slouží jako hotel, v současné době je však mimo provoz a veřejnosti nepřístupný.

  • Obec Chudobín s něco přes 200 obyvateli je pozoruhodná tím, že se v ní nacházejí tři kostely různých církví - husitské, římskokatolické.


Bílá Lhota


Renesanční zámek z 2. pol. 16. stol. byl barokně upraven v pol. 18. stol. a do klasicistní podoby přestavěn poč. 19. stol. V současné době objekt slouží Obecnímu úřadu, knihovně a dalším institucím.

  • Arboretum Bílá Lhota – ojedinělá sbírka cca 1000 vzácných dřevin z celého světa, Tel.: 585 345 521

Jeskyně:


Mladeč 


Mladečské jeskyně, 5km od Litovle, tel.  585 347 148.
Ve vápencovém vrchu Třesín se nacházejí jeskyně se světově ojedinělým krasovým vývojem. Podzemní prostory jsou místy bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Mezi nejkrásnější partie patří tzv. Chrám přírody a Panenská jeskyně. V Dómu mrtvých Mladečských jeskyní byl nalezen osekaný křemenný valoun starý půl miliónu let, nejstarší doklad lidské činnosti na Moravě. Na stejném místě bylo objeveno i sídliště kromaňonského člověka z mladšího paleolitu (30 tis. let př.n.l.). Zdejší kosterní nálezy jsou nejstarším dokladem pobytu tohoto člověka v Evropě. Na stěně jeskyně byly objeveny i stopy nejstarších evropských nástěnných maleb. Jeskyně jsou využívány i k tzv. speleoterapii - léčbě dýchacích potíží pobytem v jeskyních 

mladec


Javoříčko


Javoříčské krápníkové jeskyně, 12 km od Litovle, tel.: 585 345 451. 
V současné době je známo přes 3,5 km chodeb, z nichž 788 metrů je zpřístupněno pro veřejnost. Jeskyně má překrásnou krápníkovou výzdobu, jejíž bohatost vyniká ve dvou mohutných prostorách – Suťovém dómu a dómu Gigantů. Kromě nejběžnějších typů krápníkové výzdoby, která místy dosahuje úctyhodných rozměrů, je zde bohatý výskyt i tzv. heliktitů, což jsou krápníky, které rostou proti zákonům gravitace. Dominantou je též přes 2 metry vysoká záclona. Veřejnosti nepřístupné nižší patro tvoří složitý labyrint chodeb propojených propastmi, upadající do hloubky až 60 metrů a dodnes není zcela prozkoumáno.

  • Obec Javoříčko stihl za 2. světové války stejný osud jako Lidice a Ležáky a dne 5. 5. 1945 byla vypálena nacisty. Upomínkou na tuto tragédii je památník obětem II. světové války, které při vyhlazení vesnice položily své životy. Památník byl prohlášen národní kulturní památkou.
  • Zkamenělý zámek - skalní brána ve vápencové skále asi 10 min pěšky od vchodu do Javoříčských jeskyní.

javoricko


10.7.2011 20:59:16 | přečteno 5321x | pavel.zenozicka
Stalagmit - provozovatel rybníku © 2011 tel. 731 472 926, 774 667 026, mail: rybolov@sobacov.cz
 
Stalagmit - provozovatel rybníku © 2011 tel. 731 472 926, 774 667 026, mail: rybolov@sobacov.cz
load