8211151
Přihlášení

Sobáčovský rybník

Historie rybníka

historie1K obnově rybníka v Sobáčově přistoupil Obecní úřad v Mladči po důkladném posouzení všech aspektů spojených s realizací tak náročného úkolu. Svědčí o tom souhrnná technická zpráva zpracovaná na základě předchozího terénního průzkumu firmou VH atelier spol. s r.o. Brno v květnu 1996.

Stavební práce, které realizovala od léta 1997 do jara 1999 firma EVoSP spol. s r.o. Olomouc, byly započaty již v květnu 1997. Po červencových povodních v témže roce však musely být na dlouhou dobu přerušeny z důvodu zaplavení celého území. Nejprve byla provedena skrývka ornice a úprava dna, z něhož byla část vytěžené zeminy využita při násypu rybniční hráze ve tvaru písmene L. Další práce byly zaměřeny na vybudování odvodňovacích žeber na ploše rybníka a jeho vtokové a odtokové napojení na sousední mlýnský náhon.

Nově vybudovaný sobáčovský rybník, jehož slavnostní kolaudace se uskutečnila 30. dubna 1999, se stal významnou ekologickou stavbou celého regionu Hané. Necelá tříhektarová rozloha vodní plochy se třemi umělými ostrůvky totiž napomůže lepší regulaci vodních poměrů srážkových vod s cílem jejich zadržování v krajině, nemluvě o jeho biologické funkci jako ekotypu vodních a mokřadních rostlin a živočichů, neboť projekt obnovy počítal rovněž s vytvořením mokřadů v blízkém okolí.

Jako první přispěla k naplnění výše uvedeného poslání sobáčovského rybníka akce olomouckého přírodovědce Miloše Holzera uskutečněná v říjnu 1999, kdy bylo do jeho vod vypuštěno přes 280 raků z přehrady na Horní Bečvě a část tamní populace škeblí.

Až do roku 2007 byl rybník využíván místními členy přátel sobáčovského rybníka pro sportovní rybolov a výchovu mládeže, kde také využívali prostory pro různé sportovní a společenské akce. V roce 2007 byl rybník s přilehlými pozemky odkoupen společností Stalagmit a.s. , která využívá rybník pro sportovní rybolov a pokračuje v tradičních sportovních i kulturních akcí. V okolí je možno navštívit Mladečské jeskyně, Javoříčské jeskyně, hrad Bouzov a využit dobrých podmínek pro cykloturistiku po CHKO Litovelském pomoraví.

Historie

historie5

historie5

 
historie3

historie3

 
historie1

historie1

 
historie2

historie2

 
historie8

historie8

 
historie7

historie7

 
historie6

historie6

 
historie4

historie4

 
 
10.7.2011 21:11:22 | přečteno 6887x | pavel.zenozicka
Stalagmit - provozovatel rybníku © 2011 tel. 731 472 926, 774 667 026, mail: rybolov@sobacov.cz
 
Stalagmit - provozovatel rybníku © 2011 tel. 731 472 926, 774 667 026, mail: rybolov@sobacov.cz
load